Kalite Politikası:

Kalite Politikası  Müşteriye  sunulan deney hizmetlerinde, deney standart ve metotlarına ve müşterinin şartlarına uygun hatasız ve profesyonel çalışarak hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmayı,

AEROTEK Çevre Analiz Laboratuvarı ;

Kalite Politikası

Kalite Politikası

 İlgili yasalar dikkate alınarak ulusal ve uluslararası standart ve metotlarla sürekli iyileşme gösteren, tarafsız ve gizlilik , bilimsel ve ulusal şartlara hitap eden kalite politikasını benimsemeyi,
TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına uygun olarak ülkemizde yasa gereği veya özel istekler sonucunda istenecek  ölçümlerim tarafsız ve gizlilik, doğru, bilimsel ve güvenilir bir şekilde yapmayı,

Deney çalışmalarında yer alacak personelin, kalite dokümantasyonunda belirlenen politika ve prosedürlerin çalışmaları sırasında uygulamalarını sağlayacak eğitimler düzenlemeyi,
Personelin eğitim vb. konularda desteklenerek konusunda uzmanlaşmasını sağlamayı,
Akreditasyon koşullarında çalışan bir laboratuvar ile karşılaştırmalı ölçümler yapmayı, kalibrasyona önem verilerek, hatasız ve profesyonel çalışma sağlamayı,
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uygun cihaz ve metotları kullanmayı,

Vereceği hizmetin kalitesini her zaman belirtilen metotlara ve müşteri standartlarına uygun çalışmayla sağlamayı, sunduğu hizmeti ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
Laboratuvar yönetiminin, yönetim sisteminin sürekli iyileşimini ve etkinliğini sağlamayı,
Günün değişen koşullarını takip edebilen ve ayak uydurabilen, vizyon ve misyonundaki prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermeden, konusunda öncü bir kuruluş olmayı ve laboratuvar çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı taahhüt eder

WhatsApp Logo WhatsaApp