Kalite Hedeflerimiz:

Kalite Hedeflerimiz Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen talepler için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda deney ve yeterlilik deneyi isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

Kalite Hedeflerimiz

Kalite Hedeflerimiz

Kalite hedefleri listesinde; her yıla ait eğitim programını tam gerçekleştirmek, uygun olmayan deney sayısını azaltmak, müşteri şikayet sayısını azaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak, projelerde belirtilen termin süresine uyma planını artırmak, laboratuvar personelinin metot, standart ve revizyonlarının takibi, eğitimi ve sertifikalandırma çalışmalarını gerçekleştirmek, laboratuvar personelinin belirsizlik eğitimlerine devam etmek gibi belirtilen hedefler ilgili sorumlular tarafından takip edilerek yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında o yılın hedeflerine ait sonuçlar izlenecektir.

WhatsApp Logo WhatsaApp