Emisyon (Bacagazı) Ölçümü

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü AEROTEK ÇEVRE, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, yanma ürünlerinin, havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ölçmekte ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonla İlgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir.

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü

TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan AEROTEK ÇEVRE  olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamındaki endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri”ni referans alarak tüm ölçüm ve analizleri yaparak raporlamaktayız.

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü

  • Kazanların verimliliğini artırmak
  • Yakıt ve gider tasarrufu sağlamak
  • Emisyonları azaltmak
  • Emisyonları limitlerin içinde tutmak
  • Üretim prosesinde kaliteyi artırmak

  • Gaz Ölçümü
  • Toz Ölçümü
  • Nem Ölçümü İslilik ve Hız Ölçümü
  • VOC Ölçümü
İmisyonHava Kalitesi – İmisyon Ölçümü ve Analizleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu
• PM2.5 PM10 ve Çöken Toz Ölçümü
•  Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümü
• Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
• Pasif Örnekleme Metodu ile Numune Alma
• Ortam Sıcaklığı ve Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
• Hava Kalitesi Modellemesi ve Ölçüm Raporu
• Kirletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
• Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
• Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
• Aktif Örnekleme Metodu ile Numune Alma
• Kütlesel Debi Hesaplanması
İmisyon Ölçümü

İmisyon Ölçümü İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre […] Devamini oku

Emisyon & İmisyon Ölçümleri,elazığ

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü Emisyon (Bacagazı) Ölçümü AEROTEK ÇEVRE, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, […] Devamini oku

elazığ-imisyon-emisyonölçümü

Emisyon Nedir Emisyon Nedir Kelime anlamı olarak emisyon; dışarı çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelmektedir. Çevre Açısından […] Devamini oku

Emisyon Ölçüm Raporu Emisyon Ölçüm Raporu Bu raporun , Çevre ve Orman Bakanlığından ( AEROTEK ÇEVRE gibi) Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi […] Devamini oku

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Doğrudan ölçüm (ölçüm cihazıyla) (yanma gazları, Toplam Ucucu Organik Bileşikler vb.) Bacadan […] Devamini oku

Hava Kirletici Emisyonlar Hava Kirletici Emisyonlar Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbon monoksit (CO), ozon (O3), […] Devamini oku

AEROTEK LABORATUVAR AKREDİTASYONUMUZ. AB-1511-T akreditasyın kodu ile TÜRKAK’tan akredite edilmiştir Deney test Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre AB-1511-T  […] Devamini oku

WhatsApp Logo WhatsaApp