Baca Gazı Ölçüm Teknikleri

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Doğrudan ölçüm (ölçüm cihazıyla) (yanma gazları, Toplam Ucucu Organik Bileşikler vb.)

Bacadan numune alma (numune alınarak laboratuvarda yapılan analizleme Toz )

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri

Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

Ölçüm öncesi müşteri yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Çalışmalara başlamadan önce, tesiste yürütülen iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamaları ile varsa patlayıcı, yanıcı, parlayıcı maddeler hakkında bilgi alınmalıdır. Bir kaza anında hemen ulaşabilmek açısından, tesisin varsa iş güvenliği sorumlusunun ismi ve irtibat numaraları tedarik edilmelidir.

Ölçüm noktasının konumuna göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınması

Numune alma noktalarında platform bulunuyorsa, platform genişliği ölçümlerin rahatça yapılabilmesi açısından yeterli genişlikte olmalıdır.

Deneyler sırasında çevresel faktörlerde gözlenerek, ölçüm sonuçları üzerinde etkisi olabilecek durumlar kayıt altına alınmalıdır.

Ölçüme etkisi olabilecek alanlar içerisinde, her türlü insan ve makine faaliyetlerine engel olunmalıdır.

Numune Alma Yerinin Belirlenmesi

Deneye başlamadan önce ,numune alma noktası tespit edilerek gerekli incelemeler yapılır.

Numune alma noktaları ilgili standartlara (Örneğin, TS ISO 9096 “Sabit Kaynak Emisyonları- Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini”) uygun olarak tespit edilir.

Numune alma noktası, düz bir baca veya kanal üzerinde bulunmalıdır.

Numune alma noktası, atık gazın akımın karakterini bozan etkilerden (Atık gazın akım hattı üzerinde bulunan fan, vanalar, dirsek (dönüm), daralma veya genişleme yerleri başka bir akımla birleşme veya ayrılma yerlerinden) yeterli uzaklıkta olmalıdır.

Gaz akışını engelleyecek veya yönünü değiştirecek herhangi bir etken bulunmamalıdır.

İmisyon Ölçümü

İmisyon Ölçümü İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre […] Devamini oku

Emisyon & İmisyon Ölçümleri,elazığ

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü Emisyon (Bacagazı) Ölçümü AEROTEK ÇEVRE, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, […] Devamini oku

elazığ-imisyon-emisyonölçümü

Emisyon Nedir Emisyon Nedir Kelime anlamı olarak emisyon; dışarı çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelmektedir. Çevre Açısından […] Devamini oku

Emisyon Ölçüm Raporu Emisyon Ölçüm Raporu Bu raporun , Çevre ve Orman Bakanlığından ( AEROTEK ÇEVRE gibi) Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi […] Devamini oku

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Doğrudan ölçüm (ölçüm cihazıyla) (yanma gazları, Toplam Ucucu Organik Bileşikler vb.) Bacadan […] Devamini oku

Hava Kirletici Emisyonlar Hava Kirletici Emisyonlar Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbon monoksit (CO), ozon (O3), […] Devamini oku

AEROTEK LABORATUVAR AKREDİTASYONUMUZ. AB-1511-T akreditasyın kodu ile TÜRKAK’tan akredite edilmiştir Deney test Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre AB-1511-T  […] Devamini oku

WhatsApp Logo WhatsaApp