Baca Gazı Emisyon Ölçümü T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2006 tarihinde ve 26236 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşlarına ilgili emisyon ölçümlerine ait laboratuar hizmetleri firmamızca verilmektedir.

Baca Gazı Emisyon Ölçümü

Laboratuarımız T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tesis etki alanında Hava Kalitesi ölçümleri gerçekleştirmektedir.

İşletmelerin üretim sürecinde ortaya çıkan atık gazların havaya emisyonu Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda sınırlandırılmıştır. Gerek ortam içerisinde zehirleme özelliği gösteren gerekse emisyonu neticesinde hava kirliliğine yol açan gazlar için firmamız tarafından elektrokimyasal hücre metodu ile periyodik ölçümler yapılmaktadır

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır,

Ölçüm Parametrelerimiz

BACAGAZINDA SO2 TAYİNİ
Parametre:SO2
Standartlar:TS ISO 7935 “Nokta Kaynak Emisyonları: Kükürtdioksitin Kütle Derişiminin Tayini-Otomatik Ölçme Metotlarının Performans Karakteristikleri”
Ölçüm Metodu: Elektrokimyasal Hücre Metodu

BACAGAZINDA CO, O2, CO2 TAYİNİ
Parametre: CO, O2, CO2
Standartlar:TS ISO 12039 “Sabit Kaynak Emisyonları Karbonmonoksit, Karbondioksit ve Oksijen Tayini – Otomatik Ölçme Sistemlerinin Performans Özellikleri ve Kalibrasyonu”
Ölçüm Metodu: Elektrokimyasal Hücre Metodu

BACAGAZINDA NOx, NO, NO2
Parametre: NOX (NO,NO2)
Standartlar:EPA CTM 022 “Determınatıon Of Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide And NOx Emissions From Stationary Combustion Sources By Electrochemical Analyzer”
Ölçüm Metodu: Elektrokimyasal Hücre Metodu

Baca gazı analizi için Elektrokimyasal Hücre Prensibine göre çalışan MRU NOVA PLUS cihazı kullanılmaktadır.

Cihaz; TS ISO 12039 Sabit Kaynak Emisyonları – Karbon Monoksit, Karbon Dioksit Ve Oksijen Tayini – Otomatik Ölçme Sistemlerinin Performans Özellikleri Ve Kalibrasyonu, TS ISO 10780 Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi, EPA CTM – 022 Azot Monoksit, Azot Dioksit Ve NOX Emisyon Kaynaklarının Elektro Kimyasal Standardı İle Analizi, TS ISO 7935 Nokta Kaynak Emisyonları – Kükürt Dioksidin Kütle Derişiminin Tayini – Otomatik Ölçme Metotlarının Performans Karakteristikleri, TS ISO 9503 Baca Gazları – Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen – Duman Yoğunluğu Tayini, TS ISO 9096 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini standartlarını karşılamaktadır.

Sonuçların Raporlanması

Ölçüm kayıtları, ölçüm sonuçları kalibrasyon ve bakım verilerine ilişkin kayıt işlemlerini içerir Cihaz hafızasında tutulan ölçüm sonucu kayıtları, elektronik ortamda ve kağıt çıktısı alınarak İzleme ve Ölçme Sonuçları kayıtları dökümanı esasınca saklanır. Ölçüm sonuçları, kalibrasyon ve bakım verilerine ilişkin kayıtlar, Dokümanların Yönetimi Prosedürü ve Kayıtların Yönetimi Prosedürleri uyarınca takip edilir.

Sonuçlar Emisyon Ölçüm Rapor Formu uygun olarak rapor edilir. Değerler, cihaz üzerindeki okuma ekranından okunarak, kağıt çıktısı ile kayıt altına alınır. Belirsizlik değeri, ölçülen değerin %2’si alınarak %95 güven aralığında hesaplanarak rapor edilir.

İmisyon Ölçümü

İmisyon Ölçümü İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre […] Devamini oku

Emisyon & İmisyon Ölçümleri,elazığ

Emisyon (Bacagazı) Ölçümü Emisyon (Bacagazı) Ölçümü AEROTEK ÇEVRE, Üretim tesisleri faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların, […] Devamini oku

elazığ-imisyon-emisyonölçümü

Emisyon Nedir Emisyon Nedir Kelime anlamı olarak emisyon; dışarı çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelmektedir. Çevre Açısından […] Devamini oku

Emisyon Ölçüm Raporu Emisyon Ölçüm Raporu Bu raporun , Çevre ve Orman Bakanlığından ( AEROTEK ÇEVRE gibi) Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi […] Devamini oku

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Baca Gazı Ölçüm Teknikleri Doğrudan ölçüm (ölçüm cihazıyla) (yanma gazları, Toplam Ucucu Organik Bileşikler vb.) Bacadan […] Devamini oku

Hava Kirletici Emisyonlar Hava Kirletici Emisyonlar Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbon monoksit (CO), ozon (O3), […] Devamini oku

AEROTEK LABORATUVAR AKREDİTASYONUMUZ. AB-1511-T akreditasyın kodu ile TÜRKAK’tan akredite edilmiştir Deney test Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartına göre AB-1511-T  […] Devamini oku

WhatsApp Logo WhatsaApp