Baca Gazı Analizi

Baca Gazı Analizi AEROTEK Çevre Analiz Laboratuvarı;
İlgili yönetmelik ve standartlar kapsamında Aşağıdaki Parametlerin analizlerini yapmaktadır.
Emisyon (Baca Gazı) Parametreleri
•    Yanma Gazları (O2, CO, CO2, NO, NOx, NO2, SO2) Tayini
•    Hız Tayini ve Debi Hesaplamaları
•    VOC Örneklemesi
•    Sıcaklık ve Nem Tayini
•    İslilik Tayini
•    Toz (Partikül Madde) Örneklemesi ve Tayini

baca-gazi-analizi

baca-gazi-analizi

Sanayi tipi  baca gazı analizleri geniş bacalar da dahil olmak üzere oksijen, karbonmonoksit (CO), sıcaklık gibi değerler üzerinden yapılır.

Baca gazı ölçümleri ile kazanların yanma verimliliğini ölçerek yanmanın kaliteli olup olmadığı ve yakıtın iyi oranda tüketip tüketilmediği verilerini elde edebilirsiniz.

Yanma verimliliği kontrolü yakıt tasarrufuemisyon oranında azalma ve bu sayede para tasarrufu sağlar.

Baca gazı ölçümleri ile kazanların yanma verimliliğini ölçerek yanmanın kaliteli olup olmadığı ve yakıtın iyi oranda tüketilip tüketilmediğini öğrenebilirsiniz.

Kara, kirli, baca gazı dumanları çevreye kötü etkinin ilk belirtilerindendir ve sorunun kaynağı baca gazı ölçümü sonucunda çıkacak raporda gösterilir.

22 Temmuz 2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla baca gazı analizlerinde şu değerler kaydedilir:

 • O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOx Yanma Gazları Emisyonlarının Ölçümü,
 • Partikül Madde (Toz) Ölçümü,
 • Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,
 • Hız-Debi Ölçümü,
 • İslilik Ölçümü,
 • Yanma Verimliliğinin Tespiti,
 • Uçucu Organik Gaz (VOC) Emisyonlarının Ölçümü,
 • Baca gazı Sıcaklık Ölçümleri,
 • Yoğuşma Noktasının (Dew Point) Belirlenmesi,
 • Bacagazında Nem Değerinin Belirlenmesi,

Bu değerlerin ölçümlerinin ve hesaplanmasının

 • TS ISO 7935 SO2,
 • TS ISO 12039 CO,O2,CO2,
 • EPA CTM 22 NOx(NO+NO2),
 • TS ISO 9096, EPA 17,EPA 5,TS EN 13284-1
 • TS ISO 10780 HIZ,
 • TS 9503 İSLİLİK,
 • TS EN 13649 UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK VE BUHARLARLAR

gibi standartlarına uygun yapılması gerekir.

AUEROTEK ÇEVRE Enerji olarak firmamız bu test ve ölçümlerin hesaplanmasında uzman ve akrediteye sahip cihazların kullanımında yetkindir. Bu konudaki görüşme isteklerinizi talep formu’muzu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz.

WhatsApp Logo WhatsaApp